Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Sprzedawcą towarów jest firma: ZAKŁAD CUKIERNICZY R.Dybalski, A.Dybalska S.C, . z siedzibą przy ul. Stefana Jaracza 5, 90-264 Łódź, NIP: 725-001-68-91
 

Pod adresem www.swiat-czekolady.com.pl firma ZAKŁAD CUKIERNICZY R.Dybalski, A.Dybalska S.C, prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej skierowanej do konsumenta oraz przedsiębiorcy.
 

ZAKŁAD CUKIERNICZY R.Dybalski, A.Dybalska S.C, zajmuje się sprzedażą produktów spożywczych i innych i prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 

Ze względu na specyfikę produktów, ZAKŁAD CUKIERNICZY R.Dybalski, A.Dybalska S.C. ma prawo nie przyjąć zamówienia do realizacji poza terytorium Polski, jeżeli z okoliczności wynika, że z uwagi na znaczną odległość miejsca zamieszkania lub siedziby Zamawiającego istnieje duże prawdopodobieństwo uszkodzenia lub zepsucia towaru.
 

Kontakt ze sklepem www.swiat-czekolady.com.pl jest możliwy za pośrednictwem:

e-maila: cukierniadybalski@gmail.com

tel: +48 42 632 14 92, +48 508 270 261, w godzinach od 08:00 do 17:00 (dotyczy dni roboczych)
 

Ceny prezentowanych towarów wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają kosztów wysyłki, które dostępne są w zakładce www.swiat-czekolady.com.pl/wysyłka. Ceny zawarte w tej zakładce, która stanowi integralną część regulaminu.
 

Produkty prezentowane na stronie internetowej sklepu www.swiat-czekolady.com.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 

Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji/złożenia zamówienia, które następuje poprzez wysłanie do Zamawiającego e-maila. Od tej chwili Sprzedawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie zgodnie z warunkami umowy, a Zamawiający do zapłaty ceny i odebrania zamówionego produktu.
 

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
 

Osoba składająca zamówienie jednocześnie oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 

Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych za pośrednictwem Internetu. Zamówienia przyjmowane są 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny za pośrednictwem strony www.swiat-czekolady.com.pl.
 

Sprzedawca dopuszcza możliwość przyjęcia zamówienia za pośrednictwem telefonu lub e-maila.
 

Kody rabatowe nie łączą się z innymi promocjami, chyba że regulamin danej promocji na to pozwala.
 

Aby złożyć zamówienie Kupujący dodaje towar do koszyka za pomocą przycisku znajdującego się w karcie produktu – „Dodaj do koszyka”.
 

Akceptacja koszyka oraz wybranych wcześniej: sposobu dostawy oraz metody płatności następuje za pomocą przycisku „Realizuj zamówienie”, w wyniku której Zamawiający (niezalogowany) jest przekierowany do opcji uzupełnienia danych adresowych Zamawiającego i Odbiorcy a Zamawiający (zalogowany) otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia
 

Przed złożeniem zamówienia Kupujący proszony jest o sprawdzenie poprawności całego zamówienia, w szczególności danych teleadresowych, oraz o zaakceptowanie niniejszego regulaminu i zasad polityki poufności
 

Na koniec Klient składa zamówienie (ofertę kupna) za pomocą przycisku „Kupuję”.
 

Po złożeniu zamówienia na stronie sklepu www.swiat-czekolady.com.pl wyświetla się Informacja o wysłaniu e-maila potwierdzającego złożenie zamówienia, link służący do sprawdzania stanu zamówienia, oraz Informacja skierowana do klientów którzy zamówili produkty wymagające dodatkowych elementów, np. zdjęcie do produktu


REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
 

Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem do realizacji.
 

Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji zamówienia np. z powodu braku określonego produktu lub niemożliwości zrealizowania zamówienia w określonym przez Zamawiającego czasie. W przypadku zamówień opłaconych, Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej kwoty w terminie 14 dni od dnia poinformowania Zamawiającego. W/w zapis nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji czyli takich dla których została zawarta umowa sprzedaży.
 

Sprzedawca zastrzega sobie prawo nie zrealizowania zamówienia, w którym Klient podał niepełne lub nieprawdziwe dane.
 

Sprzedawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności, za przekazanie przez Zamawiającego danych osób trzecich (Odbiorców zamówienia). Wszelkie ewentualne roszczenia związane z udostępnieniem Sprzedawcy danych osób trzecich obciążają Zamawiającego.
 

Zamawiający może zrezygnować z zamówienia zanim zostanie przyjęte do realizacji. Sprzedawca dopuszcza możliwość anulowania zamówienia przyjętego do realizacji tylko, jeśli zamówienie nie zostało jeszcze wysłane i jest na etapie realizacji, który umożliwia jego wycofanie.
 

Standardowy termin kompletacji zamówienia wynosi od 24 do 48 godzin od momentu zaksięgowania środków na koncie Sprzedającego, autoryzacji transakcji w przypadku płatności elektronicznych lub potwierdzenia zgodności zamówienia przez Kupującego w przypadku płatności za pobraniem.
 

Informacja o zamówieniu i etapie jego realizacji każdorazowo dostępna jest drogą mailową, telefonicznie u Sprzedawcy lub jeśli Zamawiający rejestrował się w serwisie, historia zamówień jest widoczna po zalogowaniu na stronie www.swiat-czekolady.com.pl
 

Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT, która jest wysyłana drogą mailową do osoby składającej zamówienie.
 

Złożenie zamówienia w sklepie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymanie faktury VAT w postaci elektronicznej. Wysłanie faktury następuje po zrealizowaniu zamówienia.
 

Uwagi podane przez Zamawiającego w polu „Komentarz”, Sprzedawca będzie starał się zrealizować w miarę możliwości - nie mogą one być traktowane jako świadczenia gwarantowane przez Sprzedającego, i nie warunkują zrealizowania podstawowego zamówienia złożonego przez Zamawiającego.
 

W przypadku zamówienia przez Kupującego produktu ze zdjęciem lub jakiejkolwiek innej usługi świadczonej przez ZAKŁAD CUKIERNICZY R.Dybalski, A.Dybalska S.C., w ramach której przy przygotowaniu zamówionego towaru wykorzystuje się wszelkiego rodzaju materiały, w szczególności obrazy, tekst lub inne treści bądź elementy personalizacji produktu, dostarczone przez Kupującego, Kupujący gwarantuje i oświadcza, że korzystanie z przesłanych materiałów nie narusza praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, praw własności przemysłowej lub dóbr osobistych. ZAKŁAD CUKIERNICZY R.Dybalski, A.Dybalska S.C. w żadnym zakresie nie ponosi odpowiedzialności za materiały i treści dostarczone przez Kupującego, a wszelkie roszczenia wynikające z ich wykorzystania przy realizacji zamówienia obciążać będą Kupującego.
 

W szczególnych przypadkach ZAKŁAD CUKIERNICZY R.Dybalski, A.Dybalska S.C. zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, o którym mowa w ust. 1, także bez podania przyczyny, o czym Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany.
 

Klient zamawiający produkt oświadcza, że posiada pełne prawa do wykorzystania zdjęcia , które przesyła i oświadcza, że przesłane materiały nie naruszają praw osób trzecich. Wszelkie roszczenia powstałe w skutek użycia przesłanego zdjęcia obciążać będą osobę przesyłającą zdjęcie w celu realizacji zamówienia.
 

Produkty standardowe posiadają znaki graficzne producenta, elementy grawerowane, nalepki oraz inne elementy ozdobne, które mogą być niewidoczne na przykładowych zdjęciach. Kolory przedstawione na zdjęciach mogą w rzeczywistości odbiegać od wydruków lub prezentacji na monitorze komputera. Prosimy szczegółowo upewnić się czy każdy element produktu odpowiada Państwa oczekiwaniom – informacje o produktach mogą Państwo uzyskać drogą telefoniczną: +48 42 632 14 92, +48 508 270 261 lub e-mail: cukierniadybalski@gmail.com.
 

Po skompletowaniu zamówienia Sprzedawca dokonuje wysyłki zamówienia zgodnie z wyborem Zamawiającego.
 

Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest zobowiązany przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.
 

CZAS REALIZACJI I DOSTAWA ZAMÓWIEŃ
 

Czas dostawy skompletowanego zamówienia uzależniony jest od wybranego sposobu i miejsca dostawy. Czas dostawy gwarantowany jest w ograniczonym zakresie przez wybranego usługodawcę: firmę kurierską DPD lub firmę InPost (regulaminy tychże firm dostępne na stronach: www.dpd.com.pl oraz inpost.pl). Szczegóły dotyczące terminów realizacji dostaw, dostępne są w zakładce www.swiat-czekolady.com.pl/wysyłka, która stanowi integralną część niniejszego regulaminu.
 

Wysyłka zamówień następuje w dni robocze od poniedziałku do piątku - wysyłka od poniedziałku do piątku w przypadku przesyłek kurierskich. Godziny dostaw przesyłek, regulują regulaminy wewnętrzne DPD oraz InPost.
 

Firma kurierska DPD podejmuje zawsze dwie próby doręczenia przesyłki i w razie nieobecności adresata pozostawia awizo z prośbą o kontakt. Zamówienia wysyłane na adresy firm mogą zostać doręczone do recepcji lub sekretariatu, nie są to doręczenia do rąk własnych.
 

Przesyłki do szpitali, hoteli, dużych firm, banków, urzędów administracji publicznej są doręczane do recepcji lub sekretariatu.


WARUNKI PŁATNOŚCI
 

Zniżka wynikająca z kuponów rabatowych dotyczy tylko produktów i nie sumuje się z innymi promocjami (chyba że warunki danej promocji pozwalają na takie odstępstwa)
 

Płatność za dokonywane zakupy może być uiszczona w następującej formie:

przy odbiorze: należność pobiera pracownik firmy kurierskiej DPD (koszt 4,50 PLN) - dotyczy zamówień o maksymalnej wartości 1500 PLN,

przelewem bankowym na rachunek 36 1090 1304 0000 0001 3228 9693 (w tytule należy wpisać numer zamówienia) lub poprzez system płatności on-line Tpay


WYSYŁKA ZAMÓWIEŃ
 

Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki, które wynoszą:

14,90 PLN dla przesyłki kurierskiej DPD na terenie Polski,

10,90 PLN za dostawę do paczkomatu,

4,90 PLN opłata za pobranie gotówki,
 

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany opłat za wysyłkę, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany te nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.
 

GWARANCJA ŚWIEŻOŚCI
 

Znajdujące się w zestawach pralinki i czekoladki przyrządzane są według tradycyjnych przepisów i nie zawierają szkodliwych, niedopuszczonych do obrotu spożywczego substancji przedłużających termin przydatności do spożycia. Opuszczając naszą firmę są zawsze kontrolowane pod względem świeżości.
 

Z uwagi na fakt, iż wysoka temperatura i duża wilgotność wpływają niekorzystnie na naturalne wyroby czekoladowe, należy zwrócić szczególną uwagę na sposób przechowywania produktów czekoladowych, wskazany na etykietach umieszczonych na opakowaniach. Dodatkowe informacje dostępne są w zakładce www.swiat-czekolady.com.pl/wysyłka.
 

Biorąc pod uwagę najczęściej występujące warunki otoczenia oraz wiedzę i doświadczenie Sprzedawcy termin przydatności do spożycia poszczególnych produktów wynosi:

  • czekoladek umieszczanych we wszystkich zestawach: maksymalnie 3 tygodni,
  • figur czekoladowych: maksymalnie 6 miesięcy

 

ZWROTY, REKLAMACJE
 

Odstąpienie od umowy kupna - sprzedaży.
 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Z wyłączeniem następujących przypadków opisanych w Ustawie z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta Art. 38. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: pkt.3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; pkt.4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; pkt.5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 

Dla skuteczności odstąpienia od umowy, pismo z oświadczeniem powinno zostać przesłane na adres Sklepu przed upływem wskazanego powyżej terminu.
 

W razie odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a strony są zobowiązane do zwrotu tego co świadczyły w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Klient wysyła towar na własny koszt.
 

Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia. W przypadku jeżeli Kupujący wysyła oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z towarem, termin wynosi 14 dni od dnia doręczenia przesyłki. Zwracany towar nie może być używany, poza koniecznym dla sprawdzenia przez Klienta zgodności towaru z zamówieniem i oczekiwaniem otwarciem opakowania produktu.
 

Zwrot ceny następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku braku zwrotu towaru, Sprzedawca zastrzega sobie prawo zatrzymania ceny sprzedaży do czasu zwrotu towaru. Zwrot ceny następuje na rachunek bankowy, wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
 

Zwrotowi nie podlegają produkty:
 

właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą

które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek i zwrotów towaru za zaliczeniem pocztowym lub pobraniem.

ZAKŁAD CUKIERNICZY R.Dybalski, A.Dybalska S.C. ponosi odpowiedzialność za zamówiony produkt do wysokości jego ceny.


REKLAMACJE
 

Produkty z czekolady są z natury kruche i pomimo licznych zabezpieczeń w postaci opakowania zewnętrznego oraz kartonika wysyłkowego mogą ze względu na rodzaj dostawy (paczka pocztowa, przesyłka kurierska) ulec ukruszeniu lub ułamaniu, co oczywiście nie obniża ich walorów smakowych i wartości produktu, jednak wizualnie może nie odpowiadać Zamawiającemu. Prosimy wziąć pod uwagę taką ewentualność przed złożeniem zamówienia.
 

Zgodnie z Ustawią z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, pracy i polityki społecznej z dn. 30 stycznia 2003 r. w sprawie terminów zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z umową, Kupujący traci swe uprawnienia z tytułu niezgodności towaru żywnościowego z umową, jeżeli nie zawiadomi o tym Sprzedawcy niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową, jednak nie później niż 3 dni od dnia otrzymania towaru dostarczanego do miejsca zamieszkania Kupującego.
 

Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej na adres: ZAKŁAD CUKIERNICZY R.Dybalski, A.Dybalska S.C., ul. Stefana Jaracza 5, 90-264 Łódź lub drogą elektroniczną na adres e-mail: cukierniadybalski@gmail.com . Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych za pobraniem. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich wpłynięcia. W przypadkach uzasadnionych towar będzie wymieniany na pełnowartościowy, a jeśli to będzie niemożliwe nastąpi zwrot zapłaconej kwoty.
 

W przypadku zwrotu zamówienia do nadawcy ZAKŁAD CUKIERNICZY R.Dybalski, A.Dybalska S.C.) z powodu błędnie podanego lub niepełnego adresu doręczenia, odmowy przyjęcia paczki przez adresata lub nieodebrania paczki w określonym terminie, Zamawiający ponosi koszty ewentualnej ponownej wysyłki oraz koszty zwrotu zamówienia. Produkty nieodebrane lub nieopłacone zwroty podlegają utylizacji w terminie 7 dni od powrotu do magazynów kuriera, poczty lub ZAKŁAD CUKIERNICZY R.Dybalski, A.Dybalska S.C


WZORY I PRÓBKI
 

Przesyłane próbki lub wzory produkcyjne stanowią jedynie informację poglądową i nie są podstawą do składania zamówienia.
 

Sprzedawca nie uwzględnia reklamacji towaru w oparciu o różnice w parametrach technicznych (kolorach, rozdzielczości itp.) towarów, wynikające z różnych ustawień monitora komputerowego. Sprzedawca nie dokonuje wymiany zakupionego towaru.
 

ZAKŁAD CUKIERNICZY R.Dybalski, A.Dybalska S.C zastrzega sobie prawo zmiany, bez powiadomienia, materiałów użytych do produkcji opakowań, ich wzorów, faktur i kolorów. Podstawową cechą produktu przynależną do nazwy zamawianego produktu, której ZAKŁAD CUKIERNICZY R.Dybalski, A.Dybalska S.C nie będzie zmieniać bez wcześniejszego powiadomienia, jest wagowa zawartość pralinek i czekoladek w opakowaniach. Zmiana samego opakowania nie będzie stanowić podstawy do reklamacji bądź zwrotu towaru.


DANE OSOBOWE
 

Administratorem danych osobowych jest ZAKŁAD CUKIERNICZY R.Dybalski, A.Dybalska S.C z siedzibą w Łodzi 90-264, ul. Stefana Jaracza 5.
 

W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail cukierniadybalski@gmail.com
 

Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji zamówień zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Art. 6, ust. 1 pkt: a,b,c.
 

Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingowe i referencyjne są gromadzone oraz przetwarzane zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Art. 6, ust. 1 pkt: a, w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w rozporządzeniu.
 

Dane mogą być udostępniane innym podmiotom w celu prawidłowej realizacji złożonego zamówienia.
 

Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 

Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 

Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych.
 

Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 

Przekazane przez Klienta dane osób trzecich (Odbiorcy zamówienia) wykorzystywane są wyłącznie w celu realizacji złożonego przez Klienta zamówienia.
 

ZAKŁAD CUKIERNICZY R.Dybalski, A.Dybalska S.C nie odpowiada za szkody wyrządzone w wyniku udostępnienia przez Klienta osobom trzecim haseł, dostępów do podanego konta email, loginów, linków do śledzenia losów zamówienia oraz innych danych niepublicznych przekazanych w celu realizacji zamówienia lub też jeżeli osoba trzecia weszła w posiadanie tych danych niezgodnie z prawem (kradzież danych osobowych, włamania do systemów informatycznych, włamania na konta pocztowego).

Jednocześnie ZAKŁAD CUKIERNICZY R.Dybalski, A.Dybalska S.C. zobowiązuje się do starannego przechowywania i zabezpieczania danych osobowych oraz nieudostępniania tych danych osobom trzecim bez zgody Klienta.


UWAGI KOŃCOWE
 

Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, zmiany te nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.
 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Regulamin obowiązuje od dnia: 21.05.2018 r.

 

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny. Dowiedz się więcej o cookies.

Zamknij